Japanese English
onlinestore

Peledivais mong muốn trợ giúp quý khách trong phát triển các package software. Hơn nữa, Peledivais cũng định hướng tới hỗ trợ phát triển các phần mềm liên quan đến Web.

Peledivais cũng hỗ trợ bán các sản phẩm phần mềm của quý khách tại thị trường Nhật bản cũng như Việt nam. Peledivais nhắm tới các đối tượng khách hàng như quý công ty, các tổ chức cơ quan. Chúng tôi có thể hỗ trợ việc dịch sang ngôn ngữ bản địa cũng như việc cài đặt phần mềm.

Dưới đây là một số dự án mà chúng tôi đã tham gia.

  Software cho dịch vụ bất động sản: quản lý thông tin, hỗ trợ bán bất động sản như thông tin về đất/nhà, khách hàng, người thuê mướn, khách hàng tiềm năng, liên hệ
  In postcard theo phong cách Nhật bản
  Nhập/quản lý thời gian làm việc của nhân viên
  Quản lý dây chuyền sản xuất dùng IC tags, reader/writer

Ngoài ra, sản phẩm riêng của chúng tôi sẽ được bán ở online store của Peledivais. Quý vị có thể tham khảo.

  Sản phẩm

Sticky Art

●Ver.1.1.0

Chức năng:
Hiển thị ảnh với đồng hồ (worldclock với time zones cung cấp bởi Windows ) như ảnh dán trên desktop. Chức năng xoay ảnh, khuếch đại/nhỏ và thay đổi kích thước của ảnh được cắt để lưu cũng được hỗ trợ.

Cắt ảnh với bất cứ hình dáng nào do người dùng tạo ra dễ dàng. Ảnh này có thể dùng cho tài liệu presentation hay làm ảnh dán trên desktop.

Paste ảnh và tạo chú thích với chữ cùng với nó theo tên của project mà người dùng chỉ định và quản lý thông tin dễ dàng mà không cần phải nhớ nơi đang lưu.

Nơi mua
  @Vector Store
  @Store

Sticky Art Standard


●Ver.1.1.0

Chức năng:
Giống Sticky Art nhưng không có chức năng Memo.

Nơi mua
  @Vector Store
  @Peledivais Store