Tiếng Nhật English
onlinestore

Triển lãm

 Năm 2011 ∇

 • Vietnam Manufacturing Expo 2011
 • Thời gian: 15/9/2011 (thứ năm)~17/9 (thứ bảy) 9:00~19:00. Địa điểm: International Center of Exhibition (I.C.E), Cung Văn Hóa (Hà Nội). Ban tổ chức: Reed Tradex

 • The 11th Vietnam International Energy & Electricity Technology
 • Thời gian: 21/9/2011 (thứ tư)~24/9 (thứ bảy). Địa điểm: Saigon Exhibition & Convention Center (Tp. Hồ Chí Minh). Ban tổ chức: Ministry of Industry & Trade・Vietnam National Trade Fair & Advertising Joinstock Company

 • Nepcon Vietnam 2011
 • Thời gian: 6/10/2011 (thứ năm)~8/10 (thứ bảy) 9:00~17:00. Địa điểm: Saigon Exhibition & Convention Center (SECC)(Tp. Hồ Chí Minh). Ban tổ chức: Reed Tradex

 • Hội trợ quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam (VIIF) 2011
 • Thời gian: 19/10/2011 (thứ tư)~23/10 (chủ nhật). Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) (Hà Nội). Ban tổ chức: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

   Năm 2012 ∇

 • The 9th Vietnam International Precision Engineering, Machine Tools and Metalworking Exhibition & Conference (MTA HANOI 2012)
 • Thời gian: 28/03/2012 ~30/03. Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế (ICE) (Hà Nội). Ban tổ chức: Singapore Exhibition Services Pte Ltd, VCCI Exhibition Service Co Ltd

 • Hội trợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 22 (Vietnam Expo 2012)
 • Thời gian: 04/04/2012 ~07/04. Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) (Hà Nội). Ban tổ chức: Công ty Vinexad

 • The 10th Vietnam International Precision Engineering, Machine Tools and Metalworking Exhibition & Conference (MTA VIETNAM 2012)
 • Thời gian: 3/7/2012 ~6/7. Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC) (Tp. Hồ Chí Minh). Ban tổ chức: Singapore Exhibition Services Pte Ltd, VCCI Exhibition Service Co Ltd

 • The 4th International Electrical Installation, Transmission & Distribution and Lighting Technologies, Supplies & Services Exhibition (Elenex Vietnam 2012)
  Cùng tổ chức:
  The 4th International Exhibition on Industrial Automation, Manufacturing Process, Control & Measurement Equippment Technology (Industrial AutomationVietnam 2012)
 • Date: 19/9/2012~21/9. Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC) (Tp. Hồ Chí Minh). Ban tổ chức: Hong Kong Exhibition Services Ltd.

 • Triển lãm quốc tế về sản phẩm điện tử Việt Nam 2012 (Vietnam Electronics 2012)
 • Thời gian: 14/11/2012~17/11. Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC) (Tp. Hồ Chí Minh). Ban tổ chức: Information & Public Relations Center of Vietnam Posts & Telecommunications Group (IPC-VNPT), Vietnam Association for Information Processing (VAIP), Adsale Exhibition Services Ltd.