Tiếng Nhật English
onlinestore

Tự làm cây thông Noel.

LED được điều khiển bởi FPGA board (Altera/EP1K50TC144-3N).
6led/dây x 4 dây.
Thời gian để LED chớp/tắt là 1 giây.