Tiếng Nhật English
onlinestore

Peledivais nhận cung cấp các linh kiện và thiết bị điện tử với chất lượng cao phục vụ cho ngành sản xuất, nghiên cứu, sửa chữa và đời sống.

Peledivais nhận đặt hàng với số lượng nhỏ hay tìm kiếm sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng.

Linh kiện thụ động
Cơ điện
Nguồn cấp điện
Thiết bị đo
Sản phẩm prototype/Công cụ
Thiết bị an toàn vệ sinh